• Ontstopping
  • Onderhoud
  • Vernieuwing
  • Camera inspectie

Tarieven

Transparant en duidelijk in onze rioolservice tarieven

Wij zijn transparant in onze tarieven en geven duidelijk aan welke kosten u kunt verwachten. Dit is ook één van de vereiste om bij Rioolservice Nederland te zijn aangesloten.

Betalen

Om het voor de klant en ons makkelijk te houden, vragen wij om na afloop van de werkzaamheden de verschuldigde bedragen, te pinnen op ons mobiel pinapparaat, of contant te voldoen.

Let op: Het eerste uur moet ten alle tijde voldaan worden !!

rioolservice tarieven

Rioolservice tarieven:

Dagtarief van 7.30 tot 17:30(eerste 45 minuten inclusief arbeid en voorrijkosten) eerste 45 minuten gaan in zodra wij bij u zijn. € 82,-
Vervolgtarief per kwartier. ( na eerste uur ) € 20,-
Toeslag avondtarief van 17:30 tot 23.00 50%
Toeslag nachttarief van 23.00 tot 7.30 100%
Zaterdag toeslag dagtarief van 7.30 tot 16.00 50%
Zaterdag toeslag van16.00 tot Maandagmorgen 7.30 100%
Feestdag toeslag 200%
Tarieven camerainspectie:
Camerainspectie € 90,-
Camerainspectie met inspectierapport € 140,-
Camerainspectie met beeld en audio opname op usb € 140,-
Camerainspectie met inspectierapport en opname op usb € 180,-
Buiten de normale werkuren en tijdens hetweekend en feestdagen zijn de vermeldetoeslagen van toepassing.
Overige kosten:
Leiding zoeken € 35,-
Rioolstelsel in kaart brengen per uur € 70,-
Betaling op rekening € 15,-
Bovengenoemde tarieven zijn exclusief BTW, parkeerkosten, tolkosten en klein materiaal.